ادبیات دهه 1930 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1930 میلادی
 کتاب فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون

کتاب فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون

اثر اتین ژیلسون از انتشارات حکمت


 کتاب ماشین اندیشه نگار

کتاب ماشین اندیشه نگار

اثر آندره موروا از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها

کتاب خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها

اثر آندره موروا از انتشارات پریان


 کتاب عصبانی های عصر ما

کتاب عصبانی های عصر ما

اثر کارن هورنای از انتشارات نگاه


 کتاب راه های نو در روانکاوی

کتاب راه های نو در روانکاوی

اثر کارن هورنای از انتشارات بهجت


 کتاب زمین نوآباد

کتاب زمین نوآباد

اثر میخائیل شولوخف از انتشارات فردوس


 کتاب پلوتارخ

کتاب پلوتارخ

اثر پلوتارک از انتشارات سمیر


 کتاب تاریخ پانصد ساله خوزستان

کتاب تاریخ پانصد ساله خوزستان

اثر احمد کسروی از انتشارات دنیای کتاب


 کتاب امثال الحکم دهخدا

کتاب امثال الحکم دهخدا

اثر علی اکبر دهخدا از انتشارات امیرکبیر


 کتاب اندیشه های رومن رولان

کتاب اندیشه های رومن رولان

اثر رومن رولان از انتشارات بدیهه