کتاب امریکا

اثر فرانتس کافکا از انتشارات ماهی - مترجم: علی اصغر حداد-دهه 1930 میلادی

آمريكا در ذهن بسياری از آدم‌ها، سرزمين رويا و خيال است و يا سرزمين تحقق روياها. ذهن جوان آغشته به رويا و خيال است. اين جوان راهی آمريكا می‌شود تا به آرزوهای خود جامه‌ی عمل بپوشاند. اما آن‌چه اتفاق می‌افتد آمريكای كافكاست، نه آن آمريكای خيالی، رويای خوش به كابوسی بدل می‌شود.


خرید کتاب امریکا
جستجوی کتاب امریکا در گودریدز

معرفی کتاب امریکا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب امریکا


 کتاب خاک خوب
 کتاب علم و دین در جامعه
 کتاب چین و ژاپن
 کتاب مگره و دیوار سنگی
 کتاب تهوع
 کتاب مادر