کتاب امریکا

اثر فرانتس کافکا از انتشارات ماهی - مترجم: علی اصغر حداد-دهه 1930 میلادی

آمريكا در ذهن بسياری از آدم‌ها، سرزمين رويا و خيال است و يا سرزمين تحقق روياها. ذهن جوان آغشته به رويا و خيال است. اين جوان راهی آمريكا می‌شود تا به آرزوهای خود جامه‌ی عمل بپوشاند. اما آن‌چه اتفاق می‌افتد آمريكای كافكاست، نه آن آمريكای خيالی، رويای خوش به كابوسی بدل می‌شود.


خرید کتاب امریکا
جستجوی کتاب امریکا در گودریدز

معرفی کتاب امریکا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب امریکا


 کتاب ینگه دنیا 1919
 کتاب سرود مقدس
 کتاب خانه ی آلیسون
 کتاب قتل آسان است
 کتاب علم و دین در جامعه
 کتاب مفهوم امر سیاسی