کتاب بازگشت از شوروی

اثر آندره ژید از انتشارات روزبهان - مترجم: جلال آل احمد-دهه 1930 میلادی

During the 1930s, Gide briefly became a communist, or more precisely, a fellow traveller (he never formally joined the Communist Party). As a distinguished writer sympathising with the cause of communism, he was invited to tour the Soviet Union as a guest of the Soviet Union of writers. The tour disillusioned him and he subsequently became quite critical of Soviet Communism. This criticism of Communism caused him to lose socialist friends, especially when he made a clean break with it in this book Return From The USSR first published in the 1930s.


خرید کتاب بازگشت از شوروی
جستجوی کتاب بازگشت از شوروی در گودریدز

معرفی کتاب بازگشت از شوروی از نگاه کاربران
آندره ژید که یکی از شیفتگان کمونیسم استالینی، پس از سفر به شوروی و مشاهده ی اوضاع از نزدیک، این سفرنامه را منتشر کرد که در زمان خود در محافل کمونیستی اروپای غربی جنجال بپا کرد. آل احمد نیز پس از جدایی از حزب توده، به ترجمه ی این اثر آندره ژید پرداخت.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بازگشت از شوروی


 کتاب جلاد
 کتاب مفهوم امر سیاسی
 کتاب مگره نزد فلاماندها
 کتاب دختر کشیش
 کتاب اسب سرخ
 کتاب در کام نهنگ