کتاب در کام نهنگ

اثر جورج اورول از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: مهدی افشار-دهه 1930 میلادی

كتاب «در كام نهنگ» به همراه چند مقاله ديگر همانند آثار قبلی جورج اورول قلمی انتقادی دارد که شامل هشت مقاله از مقالات منتشر شده اورول میباشد که برای اولین بار براي علاقه مندان و پژوهش گران در یک مجموعه منتشر میشود.

«در كام نهنگ» مقاله اي است که در سه بخش نوشته شده. بخش اول آن، عمدتاً دربارۀ كتاب «راس السرطان» اثر هنري ميلر و ویژه گی های منحصر به فردی ست که میلر را از دیگر نویسنده گان همدوره اورول متمایز می کند. بخش دوم، مقالۀ فضای سیاسی-ادبی و ذایقۀ مخاطبین روزگار میلر را بررسی می کند و در نهایت، بخش پایانی مقاله به استقلال فکری و نامتعارف بودن میلر می پردازد. «درون نهنگ» در اصل کوششی ست برای نشان دادن ویژه گی های خوب نویسنده ایی که تازه کار و جدی بود.


خرید کتاب در کام نهنگ
جستجوی کتاب در کام نهنگ در گودریدز

معرفی کتاب در کام نهنگ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در کام نهنگ


 کتاب خوشه های خشم
 کتاب خانه ی آلیسون
 کتاب مرگ و زندگی
 کتاب سفر به انتهای شب
 کتاب ماجراهای تامی و توپنس
 کتاب فونتامارا