کتاب دیوار چین

اثر فرانتس کافکا از انتشارات جامی - مترجم: آرمین شرف-دهه 1930 میلادی

می‌دانیم که رمان‌های مشهور و بزرگ کافکا مانند قصر، محاکمه و امریکا هر سه آکنده از تفکرات، احساسات و معتقدات کافکا است، لکن کافکا غیر از این سه رمان بزرگ، بسیاری قطعات مستعار،‌ داستان‌های کوچک و کلمات قصار دارد که بعضی از آن‌ها تمام مضامین سه رمان بزرگ، و مغز و لب آن‌ها را در خود نهفته دارد و بعضی دیگر، نمودار تفکرات و لطایفی است که حتی در رمان‌های بزرگ او نمی‌توان یافت؛


خرید کتاب دیوار چین
جستجوی کتاب دیوار چین در گودریدز

معرفی کتاب دیوار چین از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دیوار چین


 کتاب ربه کا
 کتاب تپه های سبز آفریقا
 کتاب مشکلات روانی انسان مدرن
 کتاب موسی و یکتاپرستی
 کتاب منزلگاهی بر زمین
 کتاب از نوشتن