کتاب زمین انسان ها

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری از انتشارات نیلوفر - مترجم: سروش حبیبی-دهه 1930 میلادی

این اثر به صورت یک رشته روایات گزارش مشهودات با پشتوانه­ای از تفکراتی با معنای اخلاقی زیبا عرضه شده است. در یکی از فصلها، به نام «خط مواصلات هوایی»، نویسنده خاطراتی چند مربوط به کارآموزی خلبانی سال 1926 خود را در خط مواصلاتی یاد می­کند. وی نقل می­کند که چگونه به تعلیم هانری گیومه، که این کتاب به وی اهدا شده، با «مناسک مقدس» حرفه­ی خود آشنا شده است. همچنین می­گوید که در خلوت پرواز، هر کوه، هر دره، هر خانه، در نظر خلبانی که آسمان را «می­روبد»، همراهی است که آدمی نمی­داند دشمن است یا دوست. وی از غرور خلبان سخن می­گوید که خود را مسئول محمولات پستی احساس می­کند، گویی فی­ الحال مرکز مناسبات انسانی است و تأیید می­کند که «ضرورتها و مقتضیات هر حرفه­ای جهان را دگرگون و پرمایه­تر می­سازد».
در فصلی دیگر، اعمال پرشهامت رفقای خود و گیومه را به یاد می­آورد که معجزه آسا از حادثه جان به در بردند و هر دو در زمره­ی آن قلیل کسانی هستند که وجود خویش را وقف خدمت به دیگران می­کنند تا زندگی هر کس جلوه­ی خلاقیتی روزانه به خود بگیرد و تا آخرین رمق با مرگ نبرد می­کنند تا به اعتمادی که به آنها شده است وفادار بمانند. وی توضیح می­دهد که چرا هواپیما ابزاری بیش نیست که وی از آن، همچنان که هنگام شخم زدن، خیش خود را به کار می­برد، استفاده می کند، لیکن ابزاری که در عین حال وسیله­ای عالی و شگفت برای تحلیل است. در پرتو آن، آدمی زمین را کشف می­کند و پی می­برد که آن منزل واقعی اوست. وی خصلت دراماتیک برخی از ماجراها را که در صحرا برای او پیش آمده بر ملا می­سازد و اینکه چگونه، در حالی که همراه مکانیسین خود، آندره پروو در میان ریگزارها گم و از تشنگی و خستگی نیمه جان شده بوده، نخست بار انسان را « در آن واحد با چهره­ی همه­ی انسانها» در شخص یک بادیه نشین لیبیایی دیده که آمده بود تا آنها را نجات بخشد.
در آخرین فصل این اثر است که سنت اگزوپری اصولی را طرح می­کند که انسان دوستی او بر آنها مبتنی است. در نظر او، یگانه ارزش و یگانه حقیقتی که بر فکر انسانی تحمیل می­شود همان ارزش و حقیقتی است که در باطن انسان است، چون انسان باز نمود آرمانی ماهیت یکایک ماست. وی می­گوید: «در انسان همه چیز تناقض آمیز است.» از این رو، حقیقت ثابت کردنی نیست، تأیید شدنی است. حقیقت در عمل افردای رخ می­نماید که خواست و آرزو و ایمان و لبخندی به آنها یگانگی می­بخشد و این احساس را در آنان پدید می­آورد که چیزی برتر از خود را مبادله می­کنند و از درجه­ی فردیت به پایگاه انسانیت می­رسند. بدین سان، «تنها هنگامی که با برادران خود، در پرتو هدفی مشترک که در بیرون از وجود ما جای می­گیرد، پیوند می­­یابیم تنفس می­کنیم و تجربه به ما نشان می­دهد که دوست داشتن به هیچ روی این نیست که به یکدیگر بنگریم، بلکه این است که با هم یک جهت را بنگریم». بنابراین، سنت اگزوپری فضایل عشق را، که راه­گشای راه ایمان­اند، از فضایل عقل، که به شک راهبرند، برتر می­شمارد. وی چنین می اندیشد که آدمی به طبعیت شایسته­ی انسان بودن نیست و برای نیل به این شایستگی باید هر آن چه به فرد پرستی پیوندش می­دهد به دور افکند و، در عین حال، از آن دست بشوید که فقط از نعمات مادی بهره­ور شود. وی، با فراخواندن ما به کشف شریف­ترین رضای نفس در ایثار و خاکساری، می­خواهد ذوق توجه به کل را به ما تلقین کند. زمین انسانها، که از کیفیت شاعرانه­ی هر چه مرغوب­تری سرشار است و با نثری تمام جا افتاده و کاملاً ممنطبق بر معنی نوشته شده، یکی از کتاب­های ستودنی است که بجا و به موقع برای انسان­ها معنایی را که به سرنوشت در جهان امروزی باید داد روشن می­سازد.


خرید کتاب زمین انسان ها
جستجوی کتاب زمین انسان ها در گودریدز

معرفی کتاب زمین انسان ها از نگاه کاربران
آنتوان د سنت اگزوپری یکی از درخشان ترین نویسندگان انسانی است. هر شخص زیبایی را به شیوه خود دارد، هر یک از ما باید باز و به جلو در جهت درست باشد. Human Planet، @ یک کتاب عالی، بی نهایت خوب و هیجان انگیز است. این افتخار، دوستی، مهربانی، کمک به دیگران است. ما می بینیم سیاره ما چقدر زیبا است. اما نه تنها ماهیت جهان ارزش توجه و تحسین است - در مورد مردم فراموش نکنید. Exupery متوقف می شود به تحسین زیبایی سیاره ما، شن و ماسه، کوه ها. او زیبایی را حتی در دست کارگران می بیند، رنگ آمیزی با روغن سوخت. او اشکال سیاسی و اقتصادی ارتباطات بین مردم را رد می کند. پس از همه، چقدر این توانایی مردان توانسته است - دوستان! شخصا احساس غم انگیزی می کنم که متوجه می شوم که بسیاری از مردم خود را پیدا نمی کنند، در یک روال گیر می زنند، در مورد کیفیت واقعی انسان فراموش می شوند. من می خواهم دنیا را در اطرافم روشن تر کنم، و مردم - به یکدیگر اطمینان دارند. در جامعه مدرن، کافی نیست اما ما حق داریم و می توانیم این وضعیت را تغییر دهیم. نکته اصلی این است که بخواهید و معتقد باشید که همه چیز امکان پذیر است. нÑ،уР° н Ð'Ðμ СÐμнÑ،-ÐкР· юпÐμÑ € и оÐ'ин иР· Ñ Ð ° Ð¼Ñ \u003cÑ ... Ñ € ÐºÐ¸Ñ ... Ð¿Ð¸Ñ Ð ° Ñ،ÐμÐ »Ðμй-гумР° Ð½Ð¸Ñ Ñ،ов. КР° жÐ'Ñ \u003cй Ñ ‡ ÐμÐ »Ð¾Ð²Ðμк Ð¿Ñ € оР° Ñ Ðμн Ð¿Ð¾Ñ € овоÐμму، кР° жÐ'ого иР· нР° Ñ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ оÑ، ÐºÑ € Ñ \u003cÑ،ÑŒ инР° Ð¿Ñ € Ð ° виÑ،ÑŒ Ð²Ð¾Ñ € оР° виР»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ нР° Ð¿Ñ € Ð ° вл Ðμнии. @ ПР»Ð ° нÐμÑ،Ð ° л ÑŽÐ'Ðμй @ вÐμÐ »Ð¸ÐºÐ¾Ð» ÐμпнР° Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð °، Ð ± ÐμÑ ÐºÐ¾Ð½ÐμÑ ‡ нР° Ð'оР± Ñ € Ð ° Ñ Ð¸ воР»Ð½ÑƒÑŽÑ ‰ Ð ° Ñ. Ð \"нÐμй Ð¿Ñ € ÐμвоР· Ð½Ð¾Ñ Ñ،Ñ Ñ Ñ ‡ Ð Ñ،Ð¸Ñ € Ñ € Ñ € Ñ € Ñ € Ñ € Ñ € Ñ € Ñ،Ð ° Ð¾Ñ € Ñ € о، вР· Ð ° Ð¼Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ ‰ ÑŒ . ÐœÑ \u003cвиÐ'им кР° к ÐºÑ € ÐμÐºÑ € Ð ° Ñ Ð½Ð ° нР° ÑÐ ° пР»Ð ° нÐμÑ،Ð °. РонÐμ Ñ،оР»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ñ € оÐ'Ð ° нР° Ð Ðμмл Ðμ Ð'Ð¾Ñ Ñ،ойнР° внимР° Ð½Ð¸Ñ Ð¸ Ð²Ð¾Ñ Ñ ... Ð¸Ñ ‰ ÐμÐ½Ð¸Ñ - нÐμ Ñ Ñ،оиÑ، Ð · Ð ° Ð ± Ñ \u003cвР° Ñ،ÑŒ и оР»ÑŽÐ'ÑÑÑ .... ÐкР· юпÐμÑ € инÐμ пÐμÑ € ÐμÑ،Ð ° ÐμÑ، Ð²Ð¾Ñ Ñ ... Ð¸Ñ ‰ Ð ° Ñ،ÑŒÑ Ñ ÐºÑÑ Ð¾Ñ،ой нР° ÑÐμй пР»Ð ° нÐμÑ،Ñ \u003c، пÐμÑ ÐºÐ¾Ð²، Ð³Ð¾Ñ €. Он виÐ'иÑ، ÐºÑ € Ð ° Ñ Ð¾Ñ،у Ð'Ð ° жÐμ Ð²Ñ € Ð ° Ð ± Ð¾Ñ ‡ Ð¸Ñ ... Ñ € укР° Ñ ...، Ð¸Ñ Ð¿Ð ° Ñ ‡ кР° Ð½Ð½Ñ \u003cÑ ... мР° Ð · уÑ،ом. Он оÑ،вÐμÑ € Ð ° ÐμÑ، поР»Ð¸Ñ،Ð¸Ñ ‡ ÌРкиÐμ иÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ ‡ ÐμÑ ÐºÐ¸Ðμ Ñ\" Ð¾Ñ € Ð¼Ñ \u003cÑ Ð²Ñ Ðμй мÐμжР'ƒ ¢ ¢ â،¬Â \" Ð'ÐμÐ'ÑŒ кР° к Ð € ÐμÐºÑ € Ð ° Ñ Ð½Ð ° Ñ Ñ،Ð ° Ñ Ð¾Ð »Ð¾Ð ± Ð½Ð¾Ñ Ñ،ÑŒ Ñ» ÐμÐ »Ð¾Ð²ÐμкР° - Ð'Ñ € ÑƒÐ¶Ð¸Ñ ، نه! Ð\u003e Ð¸Ñ ‡ но мнÐμ Ñ Ñ،Ð ° новиÑ،Ñ € ÑƒÑ Ñ،но оÑ، понимР° Ð½Ð¸Ñ Ñ،ого، Ñ ‡ Ñ،о многиÐμ и Ð · Ð · Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð º Ð º Ð ¸ нÐμ нР° ÑÐ »Ð¸ Ñ ÐμÐ ± Ñ، ÑƒÐ²Ñ Ð · Ð¸Ð¾Ñ € уÑ،инÐμ، Ð · Ð ° Ð ± Ñ \u003c вР° ÑŽÑ، онР° Ñ Ñ،Ð¾Ñ Ñ ‰ Ð¸Ñ ... Ñ ‡ ÐμÐ »Ð¾Ð²ÐμÑ ‡ ÐμÑ ÐºÐ¸Ñ ... кР° Ñ ‡ ÐμÑÑÑÐÐ ° Ñ .... МнÐμ Ñ ± Ñ \u003cÑ ... оÑ،ÐμÐ »Ð¾Ñ ÑŒ، Ñ ‡ Ñ،оР± Ñ \u003cÐ¼Ð¸Ñ € Ð²Ð¾ÐºÑ € уг Ð º Ñ Ñ Ñ،Ð ° л Ñ Ð²ÐμÑ،Ð »ÐμÐμ، Ð ° л 'Ð - Ð.. Ð Ð Ð Ð................... Ð \"Ñ Ð¾Ð²Ñ € Ðμнном оР± Ñ ‰ ÐμÑ Ñ،вÐμ Ñ Ñ،ого Ð¾Ñ ‡ нь нÐμÑ ... вР° Ñ،Ð ° ÐμÑ،. Ð Ð¾Ð¼Ñ \u003c²² Ð ° вÐμ иможÐμм мÐμниÑ،ÑŒÑÑ Ñ،о поР»Ð¾Ð¶ÐμниÐμ вÐμÐμйÐμ. Ð \"Ð\" вноÐμ - Ð ... оÑ،ÐμÑ،ÑŒ и повÐμÑ € иÑ،ÑŒ в Ñ،о، Ñ ‡ Ñ،оÑÑÑ،о воР· можно.

مشاهده لینک اصلی
تنها کتابی که تا کنون از سوی سنت اگزوپری خوانده ام (و این به هیچ وجه جای تعجب نیست) شاهزاده کوچولو. من حتی مجبور بودم نسخه اصلی فرانسوی را در کالج بخوانم. من نمی دانم خیلی درباره نویسنده، اما زمانی که یک بررسی برای این کتاب را دیدم، آن را جذاب کرد. من خوشحالم که خواندن آن را داشتم. این پر از نوشته های بزرگ زندگی د Saint-Exuperys به عنوان یک خلبان تحویل پست برای Aeropostale است. من در ابتدا آن را برداشتم و تصمیم گرفتم که بعدا خواندنش را ادامه دهم، اما من در این قسمت از مصاحبه هایی که نزدیک به هشتاد صفحه در یک نشست خواندم، گرفته شد. در این جهان پر از اشکال فلسفی در مورد انسان و مکان اوست. بسیاری از لحظات و خطوط قابل تقسیم وجود دارد:Fate تصمیم گرفته شده است که از آن تجدیدنظر صورت نپذیرفته است.دلیل آن که نویسندگان در تلاش برای کشف وحشت شکست می خورند، این چیزی است که اختراع شده پس از واقعیت، هنگامی که یک مجددا ایجاد می شود تجربه دوباره در حافظه.راه های جلوگیری از زمین های بی جا، سنگ، شن و ماسه. آنها خود را به نیازهای انسان شکل می دهند و از جریان به جریان می روند ... ما منتقدان را باور داریم که سیاره ما مهربان و پربار است.من نیز در این پرواز از چیزها رها می شوم. من از سطوح وسیع طلایی که با من در ارتباط هستند، اگر موتورهای من شکست بخورند، رها می شوند. من از منابعی که می توانم بلبرینگ خود را بگیرم کنار می روم. من از کوه ها در برابر آسمان باز می کنم که به من کمک می کند از مشکلات. من به شب می روم من در حال حرکت هستم من تنها ستارگان را دارم. @ این یک کتاب کوتاه و پر از بینش های شگفت انگیز است. من همچنین باید بگویم که برخی از قسمت هایی که در جزئیات به دام افتاده اند بسیار دور از دسترس است. و، یک یا دو بار، epithets خاص مربوط به دوره زمانی وجود دارد، اما کمی خشن با این وجود.

مشاهده لینک اصلی
شما می توانید برای دریافت این هدیه رایگان دریافت کنید! لطفا اینجا را کلیک کنید تا نسخه کامل را با قالب بندی و اندازه مناسب ببینید. من خوشحال نیستم TA'i NHA »\u003e A، A £ مار» gaºng Ä'á »C و سه baº laº§n من £ N» \u003cCH Y سدیم © متر توسط ناشر TA¡c Phaº گونه »\u003e من Ạ¥ N خوش آمدید Laº§n Ä'á NA Y »ج laº¡i، tA'i cA³ را khaº £ درجه، nhiá» هنگامی که Ä'á تو »بود ج موازی، baº £ N» \u003cماهی CH »§a Bùi GiA¡ شما باید مالیات بپردازید. © نانوگرم phaº Vaºy اما mẠ£ ¥ تی MA »™ تی phaº§n مادر بزرگ» 'ñ گونه »\u003e من baºt A'aº§u پچ» ¡لباس vaº¡c و حتی نانوگرم نگا caº £ نانوگرم بسیاری از موش ها یا در حالت تعلیق. این بر اساس ترکیبی از کمبود کیفیت آب و تکنولوژی های کم هزینه است. ¬ vaºy ngÆ ° á »من Ä'á» ج NAE ° á »\u003e ج ما باز» A'Ae¡n Ä'á »™ C یک» Ÿ caº £ متر giA¡c ریه رو به جلو، khA³ حزب اسلامی »khÃ'ng uu مقدار زیادی پول هزینه زندگی در انگلستان را به ارمغان می آورد. یک sách. با گذشت زمان، اگر از طریق شب به آنجا بروید خوشحال خواهید شد که از شما بشنوید!

مشاهده لینک اصلی
استعداد سنت اگزپریس به عنوان نویسنده و زیبایی به عنوان یک انسان به عنوان ستاره های بیابانی در این خلاصه، خاطرات خیره کننده از ماجراهای پرواز خود را درخشان درخشان است. من خیلی خوشحالم که در نهایت می توانم آن را بخوانم، همانطور که در سالهای گذشته در قفسه من بوده است. بسیار توصیه می شود.

مشاهده لینک اصلی
Caº§m quya »trAªn کوتاه ƒn دست، Ä'á» ج NHA »نانوگرم در صفحه tiAªn A'aº§u، tA'i ¢ Ã،  Ã،  £ biaº¿t Y است quya» ƒn sA¡ NH CH برای mA¬nh. قیمت »£ نانوگرم ẠAªm DJO دا» از \u003cu NG، پچ »« یک triaº¿t lA½ laº¡i پچ »« یک nAªn thAe¡. MA »™ تی به معنای NHA DJO yAªu» ‡ ص ماهی viaº¿t »و yAªu mA¬nh §a ngha» chÃnh (غیر cA'ng)، tA'i ngha © CA © نانوگرم چا mA¬nh »‰ به جلو cA³ thẠ¿.SA¡ch A »نانوگرم CA ¢ تو chuya» ‡ N ماهی »§a tA¡c در هکتار £ NH giẠtrA¬nh mA¡y lA¡i پرواز چا» Ÿ Thae bAƒng طریق A'aº¡ ° است من دائه ° Æ¡ng و SA maº¡c، NHA »© نانوگرم ngha پچ شکست» ngha »پرواز، پچ» صفحه اصلی »نانوگرم ngÆ ° á» من baº¡n Ä'á »\" نانوگرم شخصی »‡ کد P tA¡c giẠ£ yAªu quA½ از ngÆ ° á »من، پچ» SA »± SA»، NG، پچ »ngA'i خانه»\u003e N ماهی »chAºng §a دست: TrA¡i áº Ä ¥ تی. و daº§n daº§n، thaº¿ قیمت »\u003e من در ماهی cA¡i nhA¬n» §a ngÆ ° á »من، یک £ TÁ» «نانوگرم M هکتار نانوگرم TRIA» ‡ تو Ä'á » £ ج ™ giẠthaº¿ trAªn قیمت »\u003e من مست پچ mAª»\u003e من نانوگرم تا HOA »کارشناسی © حزب اسلامی» ‡ N lên. در A'A³، اکشن Ạکریستال ¥ تی Ä'ẹp TrA¡i KA »و laº¡ lA¹ng © ³ و در A'A³ از ngÆ ° á» من قیمت » 'نانوگرم هم nhiá» تو hAe¡ N khA¡c، و یک »Ÿ A'A³، CA © است نانوگرم cA³ chaº¿t cA¡i نوامبر» ƒ DEM laº¡i NHA »نانوگرم NIA» متر yAªn TA © NH لا »\u003e نفر کارمند دارد. تیم tA'i A، A £ laº¡i thaºt که Ä'á »ج A'oaº¡n قیمت»\u003e من THIA »‡ تو» Ÿ bA¬a gaº ¥  ± نانوگرم ص raº سنت - اگزوپری قربانی vA¬ mẠ¥ تی فنجان در گونه »™ تی A A بیشتر به پرواز به گذشته» \u003cیک hẠمیانه £ من. NhAe ° نانوگرم پس Ä'á »ج انجام quya» ƒn لیست کوتاه، tA'i ngha © A، A £ raº ã'ng cA³ ± نانوگرم در میلی آمپر »™ تی cA¡i chaº¿t Aªm Ä'á» متر و Ä'ẹp A'aº½.TA'i Ä'á »ج y در نوامبر کوتاه NA» من A'ia »ماجراجویی لا ¢ Ã،  £ gA¬ تو khÃ'ng viaº¿t پس MA» ™ تی دا »± A¡n viaº¿t در حال حاضر من hAe¡i khA¡ گونه» ‡ t و ترویج laº¡i »\u003cphAª Bình سایتها» یی ngÆ ° á »من کارشناسی ارشد ¥ تی tA'i yAªu quA½ nhaº. NhAe ° نانوگرم Ä'á »ج از Xa» © پسر ngÆ ° á »من، tA'i TA ¢ متر raº quyaº¿t ± نانوگرم mA¬nh saº½ phaº £ ¥ Y من به سرعت chA³ng laº آشنا laº¡i thA³i viaº¿t گونه »روسیه -i y است. VA¬ کوتاه viaº¿t: ما cA³ شلیک نیم chAºngKhi نوامبر »© پچ ج» ماهی شانه trA² »§a mA¬nh، برای daº« تو برخی از trA² NHA »nhoi nhaº ¥ T، چا» ‰ که Ạ¥ پرستاران »\u003e من خوانده SAE درجه A»\u003e نانوگرم. چا »‰ که A'A³ ما گونه»\u003e من SA »، نانوگرم yAªn © NH پوشک و پوشک chaº¿t yAªn © NH، ترویج» یی cA¡i gA¬ M برای SA »± SA»، نانوگرم cA³ شلیک نیم ngha © یک thA¬ CA © نانوگرم در متر برای cA¡i chaº¿t cA³ گونه »™ تی شلیک نیم ngha © یک. @ شانه trA² ماهی» لا tA'i §a viaº¿t، چا »‰ که viaº¿t تا و ' من کارشناسی ارشد »\u003e من Y mA¬nh thẠcA³ شلیک نیم ngha ¥ © یک. NAªn tA'i saº½ viaº¿t، Ä'á »ƒ taº¡o به پرداخت توا» ‡ برای mA¬nh، Ä'á »ƒ ارتقاء khÃ'ng» \u003cvA²ng xoA¡y نوامبر »من mA²n یا سه درجه ¥ تو khuA'n A'A³ng A'Aºc daº mA¬nh nhAe درجه MA »™ تی cA¡i mA¡y raºp و Ä'á» ƒ متر پسند عامه »قیمت\u003e تی A'i trAªn thaº¿»\u003e من SA »± نگران laºng چرم ایتالیایی vA² میلی آمپر سنت - اگزوپری A، A £ viaº¿t A» Y »« من کوتاه: @ cA¡i tA'i vA² چرم ایتالیایی، این است که در Ạگونه ¥ »-i کودکان ngÆ ° á» کد ¥ thẠtA'i من Y، cA³ گونه »™ تی ترویج phaº§n موتزارت» \u003cA¡m haº¡i @. Phaº £ من ماهی » 'haº¿t SA» © ج Ä'á »ƒ موتزارت در روسیه روپوش mA¬nh نانوگرم لا»\u003e N lên.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زمین انسان ها


 کتاب ماشین اندیشه نگار
 کتاب مگره و دیوار سنگی
 کتاب خنده در تاریکی
 کتاب مارش رادتسکی
 کتاب برفهای کلیمانجارو
 کتاب قاتلان