کتاب لرداجور می میر

اثر آگاتا کریستی از انتشارات هرمس - مترجم: محمد گذرآبادی-دهه 1930 میلادی

Lord Edgware Dies (Hercule Poirot, #9), Agatha Christie
عنوان: لرد اجور میمیرد؛ آگاتا کریستی؛ مترجم: محمد گذرآبادی؛ تهران، هرمس، کارآگاه، 1388؛ در 282 ص، 9789643636180؛


خرید کتاب لرداجور می میر
جستجوی کتاب لرداجور می میر در گودریدز

معرفی کتاب لرداجور می میر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب لرداجور می میر


 کتاب چشم
 کتاب بازگشت از شوروی
 کتاب تورتیافلت
 کتاب ماجراهای پارکر پاین
 کتاب تمدن و ملالت های آن
 کتاب تئاتر و همزادش