کتاب لرد اجور می میرد

اثر آگاتا کریستی از انتشارات هرمس - مترجم: محمد گذرآبادی-دهه 1930 میلادی

Lord Edgware Dies (Hercule Poirot, #9), Agatha Christie
عنوان: لرد اجور میمیرد؛ آگاتا کریستی؛ مترجم: محمد گذرآبادی؛ تهران، هرمس، کارآگاه، 1388؛ در 282 ص، 9789643636180؛


خرید کتاب لرد اجور می میرد
جستجوی کتاب لرد اجور می میرد در گودریدز

معرفی کتاب لرد اجور می میرد از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب لرد اجور می میرد


 کتاب امریکا
 کتاب جهان بینی علمی
 کتاب روزهای برمه
 کتاب یاغی
 کتاب چشم
 کتاب نامزدی آقای ایر