کتاب مرفی

اثر ساموئل بکت از انتشارات ققنوس - مترجم: سهیل سمی-دهه 1930 میلادی

در ميان رمان‌ های ساموئل بكت، شاعر، نويسنده و نمايشنامه‌ نويس ايرلندی (۱۹۸۹-۱۹۰۶) مِرفی چند شخصيت و طرحی كم ‌و بيش روشن دارد. از بعضی جهات به خود «بكت» شبيه است. زندگينامه‌ نويسان او به خطوط موازي ميان اين رمان و زندگی بكت اشاره كرده‌ اند. گفتنی است بكت در زمان نگارش اين رمان در لندن به روانكاو مراجعه می كرده است.
بكت در همان دوره، عامدانه و به قصد تجربه كردن فضا و روحيه‌ها براي ديدار با «جفری تامپسن»، دوستش، به بيمارستان مي‌رفت. در رمان مطالبي نيز وجود دارد كه به خاطرات و ديده‌ها و شنيده‌هاي بكت از دوران كودكي تا بزرگسالی اش مربوط می شدند. با وجود تمام تمسخرها و شرح‌ های عينی، روشن است كه نويسنده با مِرفي همدلی دارد. اين كتاب در دوره‌ای نوشته شد كه بكت مانند بسياری از نويسندگان هموطن و غيرهموطنش تحت تأثير نويسنده بزرگ ايرلندي «جيمز جويس» بوده است. جويس نيز به بكت اعتنا داشته و گويا دو فصل اول مِرفي را به دليل علاقه‌ای كه به اين رمان داشته از بر كرده بود. رمان مِرفي در ميان آثار ساموئل بكت نيز موقعيتی متمايز دارد. در اين رمان، راوی، بيش از راوي‌های ديگر بكت، از عقايدش مي‌گويد. هر چند هر بار كه اين كار را انجام مي‌دهد، خواننده را ذوق زده مي‌كند اما... .


خرید کتاب مرفی
جستجوی کتاب مرفی در گودریدز

معرفی کتاب مرفی از نگاه کاربران
آه من نمی توانم این کار را ناراحت کنم. در اینجا یک زمان و مکان برای طنز پوچ ایرلندی و پدیده عجیب و غریب به نظر می رسد، و نه در روز بوکس، و یا روز بعد از روز بوکس، که من به عنوان جراحی بازسازی جراحی صورت می نامم. من آقای آقای بکت را دوست ندارم، و شما هیچوقت به آن عمل نمیکنید، مخصوصا در این نسخه اسپرت 8 نقطه ای دوست داشتنی. در حال حاضر من یک تلخ ودکا بلژیکی ارزان و تعطیل.

مشاهده لینک اصلی
این یک کتاب است که شما را با احترام به روش زبان و روایت تحریک می کند. مکان در متن یونانی، رومی، کتاب مقدس ° ± edebiyatä غرق شدن مثل کلاسیک referanslarä ± ± ± ± ± Nar با N N گونه روانی، mã¼zikal، ادبی، و غیره جادوگران وجود دارد. BUNLARADA ± مکث به خواندن، حتی بازار SA ± ± ± نار به درک حتی تجمع entelektã¼el گسترده ویندوز XP یا بکت sã¶zlã¼äÿã¼ (چیزی است bã¶yl) مورد نیاز است. خوب، من هم ندارم او از نقطه اوج گرفت. اما هر جزئیات دقیق به تیم ± L یک مرد € œBu بدون تمرکز بر آنچه به istiyorâ ± € برای خواندن این kitabä geã§erl ویندوز XP ممکن است یک yã¶nte. من خودم آن را انجام دادم بکت همچنین علاقه مند به دکارت و همچنین بسیاری از نام های دیگر بود. مورفی نیز این را در جزئیات شدید نشان می دهد. دکارت فلسفه عقلایی دانش را به عنوان منبع دانش پذیرفته است. meåÿh â € œcogito بنابر سماق € LaFace ± نار ± سطحی åÿã¶yl است ما می توانیم öZetle: â € œalgä ± لادا ± آیا ± متر حرکت تا به حال از gerã§ekliäÿ / doäÿruluäÿ آیر من نمی تواند مطمئن باشد، در یک تیم ± از dã¼nya با هر اطلاعات سرمایه گذاری به ظن yaklaåÿä RA ± ± متر. تنها کسی که مطمئن هستم می دانم / من ناموفق هستم. از سوی دیگر - به راحتی می توانم بگویم که من حضور دارم. مانند â € قوانین ریاضی، این اطلاعات نیز doäÿruluäÿ دقیق، طبقه RAC بای Ã§Ä ± kabileceäÿi زمین ما Saay ما. از این نقطه می توانیم اطلاعاتی را که ما از طریق ما درک کرده ایم، دریافت کنیم. تجربه به دست آمده از اطلاعات (تجربی) اگر آن را Algäu tlarä ± ± ± لاما Aygan میلی لیتر، تنظیم çEvresel توسط SAM NA ± ± ± ± دا RLAM r و / یا سوزش LTA ± ± ± ± دا R RTA. Kaynaäÿä بیلگین سازمان ملل متحد ASA ± L ± ± ما بلکه بدن انباشته است در تماس با sã¼rekl جهان - dã¼nyanä ± N اثر بدن است. این دوگانگی یا ثنویت دکارت و پیروان او هستند از () Tarfaya ± یک مشکل از نقطه به threadsafe ماه ± ± olagelmiåÿ üSte مرد وجود دارد. بکت از baåÿlä اول ± yor برای برجسته این ikiliäÿ از cã¼mle: â € آینه œhep ± dã¼nyanä  ± N RAC ± آیا ± LDA ± خسته در خورشید، بای seã§eneäÿ بود € یکشنبه ã§ã¼nkã¼â هر روز از تولد از زمین محاسبه می شود، آن را غرق کردن yã¼ksel زمین و محاسبه . قطعی مشخص است. به همین دلیل است که برای جستجوی واقعی جستجو می شود. مورفی همچنین برداشتن ابروهای خود را برای محافظت از نور خورشید از این غبارها. رمان در دوگانگی ذهن / بدن، öZn A / هدف از این ویندوز XP در یک رمان / رمان های موازی به عنوان تیم ± حال پیشرفت است. در یکی Murphyâ € ™ ثانیه ایالات متحده آمریکا گرداند در یا Ã§Ä ± سفت ã§abalarä مورد ± 'بازدید کنندگان این روح، و در diäÿer Peay خود را در â € œkuklalarä ± N €، ما مربوط به yumaäÿä ± و ± etraflarä n در geliåÿ حوادث ã¶rgã¼sã¼. kitabä ± N در هر ± مختل وضعیت کنونی در عوامل Celiaâ € ™ نار ± N Murphyâ € ™ t و IAY پیدا ± زور نیست oluyor.murphy â € œdä ± تیم iåÿleriâ € یک یا ± LDA ± Z FALCADE ± SA ± از Aldan ± آیا ± اطلاعات در طبیعت انجام می شود. اسپینوزا تفسیر متفاوتی از ذهن و بدن ذکر شده است که واقعا با خدایان متفاوت است. (E gã¶r Murhpyâ € ™) و یا LDA ± ± جنبش Z نیز گنجانده شده است، و تنها از AKAI خارجی ± L ± R ± دا kaynaäÿä gã¼venil BILGIN سازمان ملل متحد. در ذهن من ± متر بیشتر دروغ gã¶r بررسی دوم به مورفی در اینجا â € œus / ikiliäÿ بدن üSte شکست ناپذیر، هر کدام با baäÿdaåÿtä ± RA ± نمی تواند و aralarä ± NDA ما مربوط به kurulamazâ € yaklaåÿä ± میلی آمپر ± NDA. این کتاب همچنین بعد از آن یک gã¼ã§lendir بررسی دوم شکل در نام ± Geulincx آخرین نام ± است که n یک فیلسوف yaklaåÿä ± میلی آمپر ± HMW ± åÿ.murphy، BILGIN سازمان ملل متحد از این dã¼nyev در مضحک åÿekil خود را با sã¼rã¼kl اجاره نامه (تاناکا ± AY با Ticklepenny، مؤسسه مگدالن انگیزه خود را برای عقب نشینی ایالات متحده به دست آورد. بیماران مورفی نیز در آنها چیزی دارند، مورفی در بیماران خواهد بود. enstitã¼â € ™ aytam د تاناکا ± ± ± آیا اندو (در œi㧠€ یونانی، که kendindeâ € demekmiåÿ) Murphyâ € ™ ثانیه به عنوان NA طراحی ± ± ± ± N پایان دولت انباشته شده است. Yaåÿa به طور کامل در ایالات متحده آمریکا، ± ± ارائه شده توسط MSA حرکت می کند از کمک های مالی ± ± ± z و بازی را به نفع خود amacä gã¼t بدون Endonâ € ™ eriåÿ MAK istediäÿ در gã¶rã¼y مورفی رشته satranã§t. آیا ± ± ± threadsafe خسته به او، اما aã§mazä åÿekil bilinã§l در یک آیا bilin㧠DAR ± ± NA، با استفاده از آکلان نار ± ± ± LDA از AKAI آیا ± ± ± کا NA Ã§Ä به ± threadsafe تقلید این تاریک است. تصادف یا خودکشی، پایان Murphyâ € ™ ثانیه جای ulaåÿtä ± ± آیا ما و یا رفتن bã¶lgeâ € جای â € œã¼ã§ã¼ncã¼ hiã§lik. ورید اصلی شکننده است. تا زمانی که پیش از آن نمایش داده شود، این موضوع دشوار است. برگشت kalanä کتاب ترانه سرا ± ± ± N جویس tilmizliäÿ dã¶nem به rastladä از Aya ± میلی آمپر ± ± R چه خبر DAR، رئیس ممکن است نیاز به مدفوع. این کمی برای کمک به خودمختاری است. Ã-مانند بلبرینگ rneäÿ çEvir œfigur و groundâ € â €، â € € œparallel thirdsâ توسط چنین بیان نظرات اصطلاحات خود و یادداشت ها را می توان بدون ã§evirmiåÿ dã¼åÿ نامیده می شود. آنها در حال حاضر شکایت دارند که سردرگمی بکت با بازی های با صدای بلند حتی پیچیده تر است. چیزهایی که خوانایی را کاهش می دهند.

مشاهده لینک اصلی
یک رمان کوچک درخشان که منحصر به بزرگی است. ممکن است آن را یک تقلید از رفتارها یا یک افسانه پراکنده و مغشوش از عشق و میل نامید. این همه آن و خیلی بیشتر. اولین بار من را به بکت و من باید اعتراف کنم که من در مورد مبارزات زندگی روزمره مانع از آن نشدم. پرویز او مانند یک راهنمای مردانه تنها برای جنون است که epiphanies مانند گاز را رد می کند، و خستگی طراحی منحصر به فرد خود را توسعه می دهد. در حالی که او در زاویه (و در اطراف گوشه ها) می نویسد، قلب زیادی در پشت پروسه پر جنب و جوش وجود دارد. اکثر شخصیت ها به شدت خاموش هستند، اما در نهایت، شما واقعا برای آنها احساس می کنید. مورفی به عنوان بازیگر اصلی، خوشه ای از بیکار بودن، تضاد و خجالت است - او به زنان دروغ می گوید، در تمام چیزهای غیرمعقول اعتقاد دارد - اما تغییر او از بین رفته به سرپرست (در پناهگاه، نه کمتر) فریبنده است. بازیگر پشتیبانی کننده همانطور سرگرم کننده است - کوپر، مستی - خانم Couninan، تجسم ایرلندی شهوت انگیز - سلیا، عاشق صدا و مراقب Murhpy - Ticklepenny، شاعر شکست خورده و مضحک - خانم کوریجد، زنبوردز بدبخت با عجیب بوی بدن (زمانی که بوی بدن و انعطاف پذیری ملاقات می شود، پس هیچ درمان وجود دارد). این شخصیت ها به یک کتاب زندگی می کنند که در هسته آن در مورد شکست است - مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کند، پایان پوچ است، اوج نزولی نیست، اما در یک لرزش صاف است. پایان دادن به کتاب این را نشان می دهد که شامل یک شوخی بی رحمانه است که در آن Slapstick در یک جمله از بین می رود. بکت در 170 صفحه بسیار پرتاب می کند که حتی ممکن است خلاصه ای را ارائه دهد. یک علامت بالایی از ادبیات - بازیگوش و غم انگیز، غم انگیز و مانیک. انتخاب از مورفی: او راه رفتن شکار کنجکاو مانند آن را از یک دیابت بیچاره در یک شهر عجیب و غریب داشت. او از چهار جفت قفس در پارک Battersea که شادی و غم شروع به غروب شد. او آزاد نبود، اما در تاریکی آزادی مطلق بود. وارد کوپر. ویله به عنوان یک قارچ کشف شده از سنگش بیرون آمد. در گوشه ای که او را تحسین میکرد، مغرور تر از آنچه که تا به حال دیده بود، متوقف شد. ناگهان یک مرد در حیاط نشسته بود، آشکارا در آستین های پیراهنش و پیشانی بوی خوب، سریع بطری ویسکی را نگه داشت. چهره اش چهره ی یک فرشته بود، دستش را روی کوپر تکان داد .... صبح هیچ چیز از رویای باقی مانده بود، اما بعد از مصیبت فاجعه، هیچ چیز از شمع، اما یک کویل کوچکی از چربی .... موفقیت با بیماران نشانه ای است که به آنها اشاره می کند. این بدان معناست که آنها در او احساس می کردند که چه اتفاقی می افتاد و او در آن چه خواهد بود .... سادگی همانند یک قلب و تا زمانی که یک صبحانه آخر است.

مشاهده لینک اصلی
مورفی کاملا کاملا استراتژی ادبی پوچ را بیان می کند. یک رمان بسیار بسیار خنده دار - و در عین حال، در پایان، بر اساس حوادث ردیابی شده، می توان آن را فقط به عنوان یک فاجعه طبقه بندی کرد. هنگامی که به من رسید که چنین تناقضی در دستورات کلاسیک - محاسبه مرگ و میر در یک کلید غم انگیز یا خجالت آور و عواقب عاشقانه که منجر به ازدواج به عنوان یک مجموعه ای از خطاهای طنز آمیز است - در مورد تعریف خوب از ادبیات بدیهی است که ما قصد داریم به آن برسیم. همانطور که خیالی و ادبی به عنوان استراتژی است، نشان دادن مسخره بودن رنج انسان و مرگ ما است که در برابر دانه ای از سنت ادبی، که به راحتی از حقیقت بوی می دهد. زیرا ما می دانیم که تراژدی می تواند خنده دار باشد، اما پس از آن همه چیز دردناک است و گاهی اوقات عاشق سرنوشت بسیار بدتری نسبت به برخی از انواع رحمت الهی است. بنابراین نوسازی ادبیات خلقت و موضوع، از جمله اختلال، حتی به این دلیل است که فقط ترکیبی دوباره از دستورات قبلا تاسیس شده است - یک داستان غم انگیز که در یک کلید طنزآمیز مورد بحث قرار گرفته است. به طور قابل توجهی، این هر دو شاهکاره بکهت اولین بون فیدس است و نخستین رمان همزمان منتشر کرد. من در حال حاضر مجددا این ارزیابی را انجام می دهم، نویسندگان مورد علاقه من برای مدت طولانی با خواندن آنها به ترتیباتی که او آنها را نوشت، و به این ترتیب کاملا واضح است که چگونه او سریعا نوشته خود را از Dream of Fair به Middling Women از طریق مجموعه داستان پیشرفت داد و مثلا از Pricks بیشتر از ضربات به این بسیار صاف، سرگرم کننده، و حتی، در برخی موارد، حرکت خواندن. در نهایت، روایتگر داستان را به صورت شگفت انگیز و به آرامی فریم می دهد تا ما را با حضور وحشیانه و هاملی خود آشنا کند، و بسیاری از رویا های سرگرم کننده رمان را با مشاهدات ذهنی و چرخش های هوشمندانه خود بیان می کند. شخصیت های خود را با مهربانی نسبت به دو کتاب اول ذکر شده تر تحت تاثیر قرار می دهند و آنها مجاز به صادقانه تر شدن، به نظر من، از خارج از کاریکاتور و به نقاشی. هنوز فاصله ای هنری بین شخصیت ها، داستان و صدای روایت نفوذی وجود دارد، اما به رغم شبه بی رحم بودن بی تفاوتی عالم به خواسته های کوچک، مصیبت ها و اهداف آن، توانستم برای این شخصیت ها احساس کنم. براوو، آقای بکت در حال حاضر به Watt.Also آن اشاره می کند که این ویژگی های رمان، مسلما، بزرگترین خط اول رمان همیشه. اما من آن را با نقل قول اینجا در اختیار ندارم.

مشاهده لینک اصلی
این چیزی نیست که من انتظار داشتم. به جای Becketts، روایتهای پروسس و هرمکتی که مستقیما نابود شده اند، این یک نمایش عظیم از کلمه ی درخشان، شخصیت های رنگارنگ و طنز شرور است که بسیار شبیه به، نخست وزیر فلان اوبرین است. شاهکار کمدی.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرفی


 کتاب خروج مرد بیوه
 کتاب جنایت در شب آتش بازی
 کتاب روشنائی ماه اوت
 کتاب خوشه های خشم
 کتاب کسی برای دوشیزه بلندیش دسته گل ارکیده نفرستاد
 کتاب حماقت گرینشاو