کتاب مولیر

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات افراز - مترجم: عباس علی عزتی-دهه 1930 میلادی